Hifo-DER 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 14/03/2022 tarihinde, saat: 10:00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 22/03/2022 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin web sitesi yoluyla üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi ve Tüzük değişiklinin kararlaştırılması

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir