Dernek Tüzüğümüz

AMAÇLARIMIZ

HPP bireylerinin tedavi, eğitim, istihdam, sosyal, erişilebilirlik vb. sorunlarının çözümü,
HPP’li bireyler ve aileleri arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması,
HPP’li bireylerin ve ailelerinin tıbbi gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi,
Toplumda farkındalık yaratılması için eğitim, seminer, çalıştaylar düzenlenmesi,
Ayrımcılık ve önyargılarla mücadele etmek,
HPP’Li bireylere ve ailelerine maddi manevi destek olunması için ilgili tüm kurum, kuruluş, dernek ve vakıfla işbirliği yapabilir.