Akademik Çalışmalar

TÜRKİYE’DE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR

2019, Mehmet Bilal Aracı, “Alkalen fosfataz düzeyi düşük olan ve klinik olarak hipofosfatazya düşünülen hastalarda alkalen fosfataz geni dizi analizi ile moleküler tanının araştırılmasıhipofosfatazya düşünülen hastalarda alkalenfosfataz geni dizi analizi ile moleküler tanınınaraştırılması”, Tıpta Uzmanlık

2016, Rana Bayramlı, “Biyokimya laboratuvarında alkalen fosfataz düşüklüğü tespit edilen hastaların hipofosfatazya açısından incelenmesi”, Tıpta Uzmanlık